Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
www.SPiR.chelmiec.pl
Statut Kontakt Aktualności Punkt Przedszkolny w Klęczanach Przedszkole w Piatkowej
2016-02-26
Rekrutacja do Bajkowego Przedszkola w Piątkowej

S Z A N O W N I  P A Ń S T W O

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec

 ogłasza rekrutację do Bajkowego Przedszkola w Piątkowej na rok szkolny 2016/2017

 przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku 3 - 5 lat

Godziny pracy placówki 6.30 - 17.30

 Opłata miesięczna 280 zł

(10 % rabatu w przypadku rodzeństwa, na drugie i kolejne dziecko)

 w tym: wyżywienie, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, logopeda i religia.

Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z dopłaty do wyżywienia w ramach dopłaty z GOPS w Chełmcu.

   

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Przedszkolu oraz z strony www.spir.chelmiec.pl.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Bajkowym Przedszkolu w Piątkowej – Piątkowa 1, 33-300 Nowy Sącz

 w terminie od 1. marca do 30. kwietnia 2016 r. w godz. 9:00-16:00

Szczegółowe informacje pod tel. 663-988-855 lub 18-414-56-24. 

Ankieta dla rodziców

Karta zgłoszenia

Regulamin

2015-07-29
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec zaprasza do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach

S Z A N O W N I   P A Ń S T W O

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec

zaprasza do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach
Punkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat
Godziny pracy placówki  6.30 - 17.30

Opłata miesięczna 280 zł

w tym: wyżywienie, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, logopeda i religia.

Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z dopłaty do wyżywienia w ramach dopłaty z GOPS w Chełmcu.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Punkcie Przedszkolnym oraz z strony www.spir.chelmiec.pl.
 składać w Punkcie Przedszkolnym Kraina Przedszkolaka w Klęczanach –  33-394 Klęczany 1
lub Urzędzie Gminy Chełmiec – 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2 pok. 15.

Szczegółowe informacje pod tel. 18-414-56-24 lub 18-414-56-17

 

KARTA ZGŁOSZENIA

2015-06-22
Lista dzieci przyjętych do Krainy Przedszkolaka w Klęczanach od miesiąca lipca 2015r.

Lista dzieci

2015-05-12
Lista dzieci przyjętych do Bajkowego Przedszkola w Piątkowej

Lista dzieci

2015-03-11
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach

S Z A N O W N I   P A Ń S T W O
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach
zajęcia odbywać się będą od miesiąca lipca 2015 r.
Punkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat
Godziny pracy placówki  6.30 - 17.30

Opłata miesięczna 280 zł
w tym: wyżywienie, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, logopeda i religia.

Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z dopłaty do wyżywienia w ramach dopłaty z GOPS w Chełmcu.

 
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Punkcie Przedszkolnym oraz z strony www.spir.chelmiec.pl.
 Dokumenty rekrutacyjne można składać w Punkcie Przedszkolnym Kraina Przedszkolaka w Klęczanach –  33-394 Klęczany 1 lub Urzędzie Gminy Chełmiec – 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2 pok. 15.
w terminie  od 16 marca do 30 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00-16:00.

Szczegółowe informacje pod tel. 18-414-56-24 lub 18-414-56-58.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

2014-12-17
Rekrutacja do Bajkowego Przedszkola w Piątkowej

S Z A N O W N I   P A Ń S T W O

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
ogłasza rekrutację do Bajkowego Przedszkola w Piątkowej  na rok szkolny 2015/2016

przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat  
Godziny pracy przedszkola 6.30 - 17.30

Opłata miesięczna 280 złotych
w tym: wyżywienie, j. angielski, zajęcia umuzykalniające, logopeda i religia.Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Przedszkolu oraz z strony www.spir.chelmiec.pl.

Kompletne dokumenty przyjmowane będą w Bajkowym Przedszkolu w Piątkowej  – Piątkowa 1, 33-300 Nowy Sącz
w terminie  od 16 marca do 30 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00-16:00.
Szczegółowe informacje pod tel. 18-414-56-24 lub 18-414-56-58.

2014-09-05
Konkurs na stanowisko nauczyciel rytmiki/tańca

Konkurs na stanowisko nauczyciel rytmiki/tańca

2014-08-01
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach

W dniu 31.07.2014 r. Zespół Rekrutacyjny do spraw wyboru uczestników projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  2007-2013, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” dokonał oceny złożonych w ramach rekrutacji uzupełniającej dokumentów aplikacyjnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 9 dzieci (Beneficjent Ostateczny).

 

2013-10-21
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach.

W dniu 21.10.2013 r. Zespół Rekrutacyjny do spraw wyboru uczestników projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” dokonał oceny złożonych w ramach rekrutacji uzupełniającej dokumentów aplikacyjnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 1 dziecko (Beneficjent Ostateczny).

 

 

2013-10-09
Ogłoszenie o rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Klęczanach

Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Przedszkolnego „Kraina przedszkolaka w Klęczanach” Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w partnerstwie z Gminą Chełmiec ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktu Przedszkolnego w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec) w okresie od 14.10.2013 r. do 18.10.2013 r. w godz. 7.30 do 16.30. Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie

Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 > »